DRAWOINWEST
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNA
Kosztorysowanie
Nadzór budowlany
Kierowanie budową
Inwentaryzacje budowalne
Przeglądy stanu technicznego
Specyfikacje techniczne
Podział na lokale
Budowa i remonty
Lokalizacje bankomatów
Instalacje alarmowe
Telewizja CCTV i monitoring
Poszukiwanie wykonawcy
Wykonanie i montaż konstrukcji pod reklamy
Montaż anten TV DVBT
Usługi

 

Na proces inwestycyjny składać się mogą następujące elementy:

 1. Pozyskanie działki budowlanej

 2. Uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 3. Wybór projektu lub jego opracowanie

 4. Opracowanie planu realizacyjnego

 5. Uzyskanie opinii wymaganych przy niektórych realizacjach

 6. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

 7. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

 8. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

 9. Ostateczna analiza kosztorysu inwestorskiego, przyjęcie założeń co do zastosowanych na budowie materiałów i technologii

 10. Wybór wykonawcy robót

 11. Ustalenie warunków realizacji i podpisanie umowy o roboty budowlane

 12. Wytyczenie geodezyjne obiektu

 13. Budowa kolejnych etapów (stanów) – zerowy, surowy, surowy zamknięty, instalacje, roboty wykończeniowe

 14. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej wokół budynku

 15. Zgłoszenie zakończenia robót

 16. Rozliczenie końcowe z wykonawcą robót 
Strona głównaUsługiPrzepisy i prawoKontakt Ciekawe linki