Przepisy i prawo

Ile czasu zajmuje przygotowanie inwestycji od pomysłu do rozpoczęcia budowy? Nie wygląda to najlepiej, w naszych zbiurokratyzowanych czasach. Przeciętny czas od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy do pozwolenia na budowę to 12 miesięcy. Wiele zależy od wielkości inwestycji, sąsiedztwa oraz specjalistycznych opinii, o ile są wymagane. Prawidłowe zorganizowanie cyklu przygotowania inwestycji pozwala wykorzystać czas optymalnie. Dla wielu inwestorów czas jest równie drogi, jak środki zdobywane w banku.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że budynki i budowle muszą być zaprojektowane zgodnie z przepisami techniczno- użytkowymi. Co ciekawe, stosowanie Polskich Norm nie jest obowiązkowe, ale wygodne i trudne do zastąpienia w wielu etapach projektowania. Podobnie ustawa o cenach wprowadziła dowolność w ustalaniu ceny inwestycji, jednak kosztorysowanie w oparciu o zestaw katalogów nakładów rzeczowych jest wciąż metodą najbardziej obiektywną i dającą możliwość porównania konkurencyjnych ofert.

Przewiń na górę