Usługi


Na proces inwestycyjny składać się mogą następujące elementy:

 1. Pozyskanie działki budowlanej
 2. Uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 3. Wybór projektu lub jego opracowanie
 4. Opracowanie planu realizacyjnego
 5. Uzyskanie opinii wymaganych przy niektórych realizacjach
 6. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
 7. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
 8. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych
 9. Ostateczna analiza kosztorysu inwestorskiego, przyjęcie założeń co do zastosowanych na budowie materiałów i technologii
 10. Wybór wykonawcy robót
 11. Ustalenie warunków realizacji i podpisanie umowy o roboty budowlane
 12. Wytyczenie geodezyjne obiektu
 13. Budowa kolejnych etapów (stanów) – zerowy, surowy, surowy zamknięty, instalacje, roboty wykończeniowe
 14. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej wokół budynku
 15. Zgłoszenie zakończenia robót
 16. Rozliczenie końcowe z wykonawcą robót
Przewiń na górę