Kierowanie budowy

Od dobrych kilkunastu lat budowa mieszkalnych budynków jednorodzinnych, roboty remontowe, przebudowa, a także rozbiórki obiektów budowlanych obowiązkowo muszą posiadać kierownika budowy. Jest to funkcja o bardzo szerokim zakresie obowiązków i odpowiedzialności. Ujmując to w największym skrócie – kierownik budowy jest tą osobą, która ma wszystko wiedzieć co, jak i kiedy się na budowie dzieje. Nie jest to z pewnością funkcja, której zadaniem jest dokonanie kilkunastu wpisów w dzienniku budowy, gdy zbliża się zakończenie robót i trzeba zgłosić ten fakt do właściwej instytucji. Drawoinwest oferuje usługę kierowania budową budynków jednorodzinnych i gospodarczych.

Przewiń na górę