Nadzór budowlany

Drawoinwest oferuje nadzór budowlany w zakresie przebiegu kontroli budowy i zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami budowlanymi.
W rozszerzonej wersji nadzoru inspektor nadzoru może dodatkowo na zlecenie Inwestora rozliczać koszty budowy od początku do końca. Wbrew obiegowej opinii zatrudnienie inspektora nadzoru nie koniecznie podnosi koszty inwestycji, a wręcz przeciwnie – może spowodować znaczne ich obniżenie. Wykonawcy robót należy się wynagrodzenie za dobrze wykonaną i odebraną robotę. Bywają jednak sytuacje, że sporządzone kosztorysy powykonawcze zawierają błędy, a niewłaściwie przyjęta podstawa wyceny lub zawyżone koszty materiałów i sprzętu niepotrzebnie narażają Inwestora na nieuzasadnione wydatki. Inspektor nadzoru jest więc „adwokatem” na budowie i pilnuje interesu właściciela budowy.
W większości małych budów inspektor nadzoru nie jest powoływany mocą decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązkowy zaś jest kierownik budowy. Te dwie funkcje są czasem mylone, ale ich rola na budowie jest zupełnie inna.

Przewiń na górę