Podział na lokale

Są takie sytuacje, gdy dwie rodziny zamieszkują wspólnie w budynku i nie bardzo wiedzą, czyj kąt do kogo należy, a już z pewnością są problemy z tzw. powierzchnią współną. Jeżeli istnieją ku temu warunki, warto dokonać podziału budynku na lokale. Daje to możliwość notarialnego podziału właśności i radykalnego ustalenia, co do kogo należy. Podział na lokale uzyskuje się po wydaniu postanowienia przez starostwo. Aby złożyć wniosek trzeba przygotować odpowiednią dokumentację stanowiąca projekt podziału budynku na lokale.

Jeżeli mamy do czynienia z podziałem pionowym budynku, w sposób taki, że każda część budynku stoi na odrębnej działce, wówczas zalecany byłby geodezyjny podział działki.

Przewiń na górę