Przeglądy stanu technicznego

Przegląd stanu technicznego budynku lub budowli jest obligatoryjny w stosunku do budynków użyteczności publicznej, infrastruktury zakładów przemysłowych oraz wszelkich innych, poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (z kilkoma wyjątkami). Przeglądy roczne i 5-letnie mają na celu określenie stanu technicznego i stanowią podstawę do podejmowania prac remontowych oraz likwidacji nieprawidłowości. Przegląd budynku powinien być potwierdzony protokołem przeglądu i odnotowany w książce kontroli obiektu budowlanego. Ogólnobudowlany przegląd budynku Drawoinwest może wykonać w ramach zlecenia, a w pozostałych branżach (elektryczna, kominiarska) pomożemy znaleźć odpowiedniego fachowca.
Brak okresowych kontroli obiektów budowlanych jest traktowany przez organy nadzoru budowlanego jako wykroczenie i może pociągać za sobą sankcje. Dbałość o to, aby budynek został poddany okresowej kontroli stanu technicznego spoczywa na właścicielu lub zarządcy trgo obiektu.

Przewiń na górę